4 listopada 2009

HALLOWEEN...

W celu wyróżniania się z tłumu hiszpańskich wiedźm i wiedzminów, przebrałyśmy się za przerażające HELLO KITTY...
"dwie różowe kocice miedzy bandą zombie" (J.D.)
In order to distinguish from the crowd of Spanish witches and witcher, we drees up to frightening HELLO KITTY ...
"two pink kittens between band of zombie" (JD)

Komentuj (2)


16 listopada 2009

BRAK NOWYCH WPISÓW Z POWODU CHOROBY... I PROJEKTÓW. NIE MA TAK ŁATWO, CZAS ZACZĄĆ SIĘ UCZYĆ:P ZA MIESIĄC KONIEC SEMESTRU.
NOWOŚCI BĘDĄ WKRÓTCE PO PRZYJEŹDZIE Z VIANA DO CASTELO I TENERYFY :D
NO NEW ENTRIES BECAUSE OF SICKNESS ... AND PROJECTS. IT'S NOT SO EASY,IT'S TIME START LEARN: P IT'S MONTH TO THE END OF SEMESTER.
NEWS WILL BE AFTER OUR RETURN FROM VIANA DO CASTELO AND TENERIFE: D
Komentuj (0)


24 listopada 2009

Szalony weekend w Viana do Castelo.Niech zdjecia mówią same za siebie...
Crazy weekend in Viana do Castelo. Let pictures speak for themselves ...


Takie przeceny to tylko w Portugalii...
These Sales are only in Portugal ...Same nie wiemy co to i po co, ale na jednej z ulic, we wszystkich wystawach sklepowych były lalki.
We don't know for what and why,but in one of the streets , in every shopwindows were dolls.BAR -czyli pijcie ile wlezie!
Lets drink how much you want!

Mistrz drugiego planu i paskudne jedzenie czyt. kurczak, coś w stylu steku, sałata i czipsy. Podobne mixy są na stołówce, ale o tym później ;)
Master of second plan and awful food, read: chicken, something like steak, salad and chips. Similar mixes we have at school, but about this later;)
NAVIO-HOSPITAL GIL EANNES (szpital na statku, przerobiony na muzeum i hostel)
NAVIO-HOSPITAL GIL EANNES (hospital ship became to a museum and hostel)


Jako przyszli architekci krajobrazu, musimy testować różne place zabaw. Ten okazał się być nawet godny umieszczenia w projekcie.
As landscape architects, we have to test different playgrounds. This proved to be even worthy of inclusion in the project.
Lunch z mewami,na tarasie, z widokiem na Viana do Castelo.
Lunch with seagulls, on the terrace overlooking the Viana do Castelo.

Podziękowania dla Milana za udostępnienie zdjęć i wsparcie dla naszego bloga :P
Thanks to Milan for sharing photos, and support for our blog: P
Komentuj (5)