ANDROMEDA...

Zdegustowane miny mówią wszystko o wyborach miss i mistera pierwszaków z naszego uniwersytetu :P
Disgusted faces say everything about the election of Miss and Mister first year students of our university :P


Name:

Komentarze: