O Polsce na UTAD (naszym Uniwersytecie)
About Poland on UTAD (our University)Cóż można więcej dodać o tym co myślą o
Polsce Portugalczycy i Hiszpanie:
-mamy czarno-białe telewizory
-mamy pomniki Stalina i Lenina
-naszym językiem urzędowym jest angielski
-w Polsce i na Słowacji jest ten sam język
-mamy czarno-białe tęcze:P
-Polska leży w AZJI...
-nie mamy dostępu do morza
-Lublin jest mniejszy od Vila Real (wg. ex-erasmusa z Lublina)
Well,whats more we can add about what they think about
Poland, the Portuguese and Spanish peoples:
-We have black and white TVs
-We have monuments to Stalin and Lenin
-our official language is English
-in Poland and Slovakia is the same language
-We have black and white rainbows :P
-Poland is located in ASIA ...
-we do not have access to the sea
-Lublin is smaller than the Vila Real (according to ex-Erasmus who were in Lublin)
Name:

Komentarze: