BRAK NOWYCH WPISÓW Z POWODU CHOROBY... I PROJEKTÓW. NIE MA TAK ŁATWO, CZAS ZACZĄĆ SIĘ UCZYĆ:P ZA MIESIĄC KONIEC SEMESTRU.
NOWOŚCI BĘDĄ WKRÓTCE PO PRZYJEŹDZIE Z VIANA DO CASTELO I TENERYFY :D
NO NEW ENTRIES BECAUSE OF SICKNESS ... AND PROJECTS. IT'S NOT SO EASY,IT'S TIME START LEARN: P IT'S MONTH TO THE END OF SEMESTER.
NEWS WILL BE AFTER OUR RETURN FROM VIANA DO CASTELO AND TENERIFE: D
Name:

Komentarze: