Guimaraes

Paskudna choinka w centrum Guimaraes...
Ugly christmas tree in the center of Guimaraes

Rowerowy gang św. Mikołajów.
St. Claus's bicycle gang

impresje... :P
Impressions ... : P
Szlachta śniada o 15.00 na zamku :D
Gentry them breakfast at 15.00 at the castle:DCastelo de Guimaraes
Nasi "przewodnicy" o tym kościele: "Z tego kościoła widać Guimaraes, a z Guimaraes widać ten kościół...:D"
Our "guides" about this church: "From this church you will see Guimaraes, from Guimaraes you see this church ...": D


No i nasi przewodnicy po Guimaraes.
Well, our guides in Guimaraes.

Z jednodniowej wycieczki do Guimaraes, zrobiła się dwudniowa wycieczka do Guimaraes i Porto. Okazało się, że w soboty z Guimaraes do Vila Real jeździ tylko jeden autobus o godzinie coś koło 16. O tej godzinie byłyśmy zwiedzać zamek... Tak więc aby wydostać się z Guimaraes musiałyśmy pojechać do Porto i tam spędzić noc.
The one-day trip to Guimaraes, did a two-day trip to Guimaraes and Porto. It turned out that on Saturdays from Guimaraes to Vila Real is only one bus runs at something like 16. At this time we were visiting the castle ... So to get out of Guimaraes we had to go to Porto and spend the night.

Hostel w Porto i wyrastający z lustra kontakt w łazience :P
Hostel in Porto, and contact which grows out of the mirror in the bathroom: P

Spacer po Porto
Walk around Porto

Na lunch podano ośmiornice w zielonym sosie :D
For lunch, octopuses with the green sauce: D
Name:

Komentarze: